ถุงมือทำอาหารแบบไหนดี? เปิดขั้นตอนเลือกซื้อถุงมือสำหรับใช้ในห้องครัว ร้านอาหาร ภัตตาคาร

28471 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถุงมือสีฟ้าสำหรับใช้ประกอบอาหาร

หลังการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ความสะอาดปลอดภัยก็สำคัญกว่าที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร แม้ในขณะที่บทความนี้เขียนขึ้น (ธันวาคม พ.ศ. 2563) องค์การอนามัยโลกยืนยันว่า ยังไม่พบหลักฐานว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสผ่านอาหาร และการติดเชื้อในรูปแบบดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำ แต่การรักษาสุขอนามัยให้ดีในการจัดการอาหาร รวมถึงการสวมถุงมือ ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ในอาหารอีกด้วย

แต่ถุงมือแบบใดที่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร? เพื่อจะตอบคำถามนี้ ก็คงต้องตั้งคำถามเสียก่อนว่า เราควรเลือกถุงมือทำอาหารจากอะไร? หรือมีเกณฑ์ใดที่ควรนำมาพินิจพิเคราะห์ก่อนเลือกประเภทถุงมือทำอาหาร?

ถ้าจะเลือกซื้อถุงมือทำอาหาร มีสิ่งใดที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ?


(ขอบคุณภาพจาก Free-Photos จาก Pixabay)

ในการเลือกซื้อถุงมือทำอาหาร สิ่งที่ควรสำรวจเป็นลำดับแรกสุดคือ ผู้ใช้ถุงมือคือใครบ้าง และพวกเขามีเงื่อนไขหรือความต้องการแบบใด เช่น ต้องสัมผัสของดิบ วัตถุดิบ หรืออาหารปรุงสุกหรือไม่ หรือต้องการปกป้องมือจากสารเคมีใด เพราะถุงมือแต่ละประเภทอาจตอบสนองเงื่อนไขหรือความต้องการต่างๆ ได้แตกต่างกัน จากนั้นก็อาจพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ เช่น

 1. ถุงมือควรเป็นถุงมือสำหรับอาหาร หรือ Food grade: เมื่อต้องสัมผัสอาหาร ถุงมือที่ก็ใช้ควรจะได้รับการยืนยันว่า ใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้นำไปสู่การปนเปื้อน
 2. มาตรฐานต่างๆ ที่รับรองความปลอดภัยของถุงมือ: เช่น มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (มอก. 2505 – 2553)
 3. การทนความร้อน: ถุงมือแต่ละแบบทนความร้อนไม่เท่ากัน หากเป็นงานครัวที่ใช้ความร้อนสูง เช่น การสัมผัสอาหารหรือถาดที่เพิ่งลงจากเตา ก็ควรใช้ถุงมือกันความร้อนแทน มิฉะนั้นถุงมืออาจละลายปนเปื้อนไปในอาหารได้
 4. การทนน้ำมันหรือสารเคมีต่างๆ: เช่นเดียวกับการทนความร้อน ถุงมือแต่ละแบบทนน้ำมันและสารเคมีต่างๆ ไม่เท่ากัน และอาจจะทนสารเคมีแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงควรสำรวจก่อนว่างานที่ทำต้องสัมผัสน้ำมันหรือสารเคมีชนิดใดเป็นพิเศษหรือไม่
 5. ความสะดวกในการใช้งาน: ถุงมือที่กระชับและยืดหยุ่นทำให้ผู้ประกอบอาหารทำงานอย่างคล่องแคล่วและแม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งล้าหรือเมื่อยมือช้าลง
 6. ความสะดวกในการสวม: ผู้สวมถุงมือบางคนใส่และถอดถุงมือบ่อยครั้ง เช่น ในครัวที่ผู้ประกอบอาหารคนหนึ่งต้องจัดการวัตถุดิบหลายประเภท ครัวลักษณะนี้อาจจะแยกถุงมือสำหรับสัมผัสวัตถุดิบแต่ละประเภทเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบประเภทหนึ่งไปปนเปื้อนวัตถุดิบอีกประเภทหนึ่ง ผู้ประกอบอาหารจึงต้องสลับถุงมือไปมา ทำให้ความสะดวกรวดเร็วในการสวมนั้นสำคัญ
 7. ราคาและงบประมาณ: เนื่องจากถุงมือทำอาหารต้องเปลี่ยนเป็นประจำเพื่อรักษาสุขอนามัย ผู้ประกอบการจึงต้องซื้อถุงมือใหม่เป็นระยะ ค่าใช้จ่ายนี้ย่อมถือเป็นต้นทุนอีกหนึ่งประการของธุรกิจ ดังนั้นคงต้องคำนวณความคุ้มค่าและความเหมาะสมให้ดี

ประเภทของถุงมือที่นิยมใช้ทำอาหารมีอะไรบ้าง

 

(ขอบคุณภาพจาก iSAW Company จาก Pexels)

หลังจากพิจารณาคุณสมบัติของถุงมือที่ต้องการแล้ว ลำดับถัดมาคือการสำรวจประเภทของถุงมือที่แบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น

ถุงมือพลาสติก

ถุงมือพลาสติกเป็นประเภทถุงมือที่ใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะไม่ทนทาน ไม่กระชับมือ รวมถึงทนความร้อน น้ำมันและสารเคมีได้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับถุงมือประเภทอื่นในบทความนี้ แต่ถุงมือพลาสติกสวมใส่ง่าย และมีราคาต่ำที่สุด จึงเหมาะกับงานที่ต้องเปลี่ยนถุงมือบ่อยครั้ง

ทั้งนี้ กรมอนามัยเคยแนะนำให้ผู้ประกอบการด้านอาหารเลี่ยงถุงมือพลาสติกที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล เพราะอาจปนเปื้อนได้

ถุงมือยางธรรมชาติหรือถุงมือลาเท็กซ์

ถุงมือยางธรรมชาติก็ได้รับความนิยมในการใช้เป็นถุงมือทำอาหาร เนื่องจากมีความยืดหยุ่น กระชับมือ ทำให้สะดวกในการใช้งาน รวมทั้งมีราคาไม่สูง แต่ถุงมือประเภทนี้ก็มีข้อเสียคือ โปรตีนที่มีอยู่ในยางธรรมชาติอาจทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ได้

ถุงมือไนไตร

ถุงมือไนไตรคือถุงมือที่ทำมาจากยางสังเคราะห์ประเภทไนไตร ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน สารเคมี และอุณหภูมิมากกว่าถุงมือยางธรรมชาติ แม้ว่าจะยืดหยุ่นน้อยกว่าและมีราคาสูงกว่า ถุงมือไนไตรก็สามารถใช้งานได้ดีสำหรับการทำอาหาร

ทีมงาน CKKEQUIPMED ได้เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างถุงมือไนไตรกับถุงมือยางธรรมชาติใน ถุงมือไนไตร ในบทความก่อนหน้านี้

ถุงมือไวนิล

ถุงมือไวนิลคือถุงมือที่ทำมาจากพลาสติก PVC ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ราคาจึงไม่สูง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับถุงมือยางธรรมชาติหรือถุงมือไนไตรแล้ว ถุงมือไวนิลไม่ค่อยกระชับมือ และมีความทนทานต่ำกว่า ทั้งในแง่ความทนทานในการใช้งานและความทนทานต่อสารเคมี อย่างไรก็ตาม ถุงมือไวนิลก็สามารถใช้สำหรับจัดเตรียมอาหาร ทำอาหาร หรือเสิร์ฟได้

พิเศษ: ควรใช้ถุงมือมีแป้งหรือไม่มีแป้ง?

ถุงมือยางมีสองแบบคือ แบบมีแป้ง กับแบบไม่มีแป้ง แป้งที่ถุงมือซึ่งมักจะเป็นแป้งข้าวโพด จะช่วยให้ผู้ใช้สวมใส่หรือถอดถุงมือออกได้ง่ายขึ้น และเมื่อใช้แรงในการดึงถุงมือเข้าออกจากมีน้อยลง ก็ลดโอกาสการฉีกขาดของถุงมือ แต่ถุงมือที่แป้งอาจทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ และที่สำคัญคือแป้งอาจปนเปื้อนไปในอาหาร จึงควรเลี่ยงการใช้ถุงมือแบบมีแป้งในการสัมผัสอาหาร

ถุงมือทำอาหารใช้งานอย่างไรให้สะอาดปลอดภัย


(ขอบคุณภาพจาก Craig Adderley จาก Pexels)

แม้ว่าถุงมือทำอาหารจะมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า รวมทั้งสามารถสร้างความรู้สึกสะอาดปลอดภัยมากเพียงใด แต่ระหว่างการสวมใส่ ถุงมือก็สามารถสะสมสิ่งสกปรกจำนวนมาก หลังจากเลือกซื้อถุงมือและเริ่มใช้งาน ผู้ใช้จึงควรปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ เช่น

 • ถุงมือหนึ่งคู่ไม่ควรใช้กับอาหารมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น ไม่ควรใช้ถุงมือที่สัมผัสเนื้อดิบไปจับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
 • เปลี่ยนถุงมือหลังสัมผัสกับเนื้อดิบ เช่น ปลาดิบ
 • ถ้านำถุงมือไปจับสิ่งสกปรกหรืออาจสกปรก เช่น จับเงิน ก็ควรเปลี่ยนถุงมือ ไม่ควรนำมาจับอาหารอีกครั้ง
 • ควรเปลี่ยนถุงมือเมื่อถุงมือฉีกขาดหรือเป็นรู
 • ไม่ควรใช้ถุงมือแต่ละชิ้นนานเกินสี่ชั่วโมง
 • ไม่ควรใช้ถุงมือซ้ำ
 • ถอดถุงมือด้วยวิธีการที่ถูกต้อง คือ ไม่ใช้มือสัมผัสถุงมือโดยตรงระหว่างถอด

นอกจากนี้ ผู้สวมถุงมือก็ไม่ควรละเลยการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการสวมถุงมือ เพราะถ้าหากถุงมือฉีกขาดหรือเกิดรู สิ่งสกปรกจากมือสามารถออกไปสู่ภายนอกถุงมือและปนเปื้อนอาหารที่ได้สัมผัสเช่นกัน

บทสรุป: เลือกซื้อถุงมือทำอาหาร

 

(ขอบคุณภาพจาก Anna Shvets จาก Pexels)

ถุงมือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยรักษาสุขอนามัยระหว่างการทำอาหาร และช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับมาตรการความสะอาดปลอดภัยของอาหาร การเลือกซื้อถุงมือทำอาหารสามารถเริ่มต้นจากการสำรวจผู้ใช้ว่าต้องใช้งานถุงมือในสถานการณ์แบบใด จากนั้นจึงเลือกประเภทถุงมือตามคุณสมบัติที่ต้องการ ทั้งนี้การใช้ถุงมือให้มีประสิทธิภาพ ก็ควรจะคำนึงถึงแนวทางในการใช้งาน เช่น ไม่นำถุงมือไปจับสิ่งสกปรกก่อนกลับมาจับอาหาร เพียงเท่านี้ก็ช่วยป้องกันการปนเปื้อนในอาหารได้มาก

และการใช้ถุงมือในการทำอาหารร่วมกับแนวทางการรักษาสุขอนามัยอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาดบริเวณประกอบอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอาหารยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของธุรกิจได้ยิ่งขึ้น

ถุงมือสำหรับทำอาหาร ที่ได้มาตรฐาน ราคาดี แถมมีคุณภาพสูง


แนะนำถุงมือคุณภาพดีสำหรับทำอาหาร  จากแหล่งผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน และที่สำคัญราคาไม่แพง มีแบบไหนบ้างไปเลือกชมกันได้เลย

ถุงมือไวนิลผสมไนไตร
ถุงมือไนไตร ผสม ไวนิล 
ราคาเริ่มต้น 175 บาท
สั่งซื้อได้ที่

ถุงมือไนไตร
ถุงมือไนไตร อเนกประสงค์
ราคาเริ่มต้น 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่

อ้างอิง

coronavirus disease covid 19 food safety and nutrition

Glove Use Information Leaflet

article glove

choosing best disposable gloves food prep

วิธีใช้ "ถุงมือ" ระหว่างประกอบอาหารอย่างถูกต้อง

disposable gloves buying guide

ถุงมือแพทย์ ถุงมือไนไตร ถุงมือไวนิล อย่างไหนดีกว่ากัน

handwashing vs gloves in commercial restaurants

https://pixabay.com/images/id-1209161/

https://www.pexels.com/th-th/photo/meringues-1005406/

https://www.pexels.com/th-th/photo/1835893/

https://www.pexels.com/th-th/photo/5218007/

** บทความนี้เป็นสิทธิ์ของบริษัท ซีเคเค อิควิปเมด จำกัด
สงวนสิทธิ์ทั้งบทความและภาพถ่าย ห้ามนำไปใช้ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้ ผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินดคีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด
วันที่เขียน 4 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ผ่าน https://www.ckkequipmed.co.th วันที่ 16 มีนาคม 2564

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้